BG-VIA-61 (09/2023)

Терапевтични показания

Терапевтични показания на Sortis®

Сортис- лечение на хиперлипидемия и профилактика на сърдечно-съдово заболяване при възрастни

Терапевтични показания

Терапевтични показания на Rozor

Терапевтични показания

Въведение и Наследство

Кардиология

Сърдечно-съдовите заболявания: трънливият път от рисковите фактори до органната недостатъчност