Нашата Мисия

ЗА VIATRIS

VIATRIS™ е нов вид компания в здравеопазването, отдадена да осигурява достъп до лекарства, да развива устойчива дейност, да разработва иновативни решения и използва колективния си опит и знания, за да подобри резултатите от лечението на пациентите.

Viatris е създадена през 2020 г. чрез сливането на Mylan и Upjohn, като обединява най-добрите в своя клас научни, производствени и дистрибуторски познания и умения с доказани регулаторни, медицински и търговски способности, за да предоставя на пациентите качествени лекарства в нужното време и на нужното място.

Нашата мисия

НАШАТА МИСИЯ

Във Viatris виждаме здравеопазването не такова, каквото е, а каквото трябва да бъде. Ние действаме смело и имаме уникалната възможност да бъдем източник на стабилност в един свят с нарастващи нужди от здравни услуги.

Viatris дава възможност на хората по цял свят да живеят по-здравословно на всеки етап от живота.

Осъществяваме това чрез:

ДОСТЪП

Достъп

предоставяйки висококачествени надеждни лекарства на пациентите, независимо от географското местоположение или обстоятелствата

ЛИДЕРСТВО

Лидерство

развивайки устойчива дейност и иновативни решения за подобряване здравето на пациентите

ПАРТНЬОРСТВО

Партньрство

използвайки колективните ни познания и умения, за да свържем хората с продуктите и услугите

BG-VIA-28 (07/2022)

Viatris в България

Viatris в България работи, за да предостави възможност на хората да живеят по-здравословно на всеки етап от живота си. Поради непоколебимото ни убеждение, че по-добрият достъп води до по-добро здраве, ние използваме най-добрите производствени и доказани търговски възможности, за да доставяме качествени лекарства на пациентите, когато и където те имат нужда от тях.

# Viatris в България работи, за да предостави възможност на хората да живеят по-здравословно на всеки етап от живота си.

BG-VIA-28 (07/2022)

Лекарствени продукти на Майлан ЕООД, компания на Viatris

# Лекарствени продукти на Майлан ЕООД, компания на Viatris

Viatris предлага разнообразни лекарствени продукти, включително брандирани, генерични и биоподобни лекарства, и лекарствени продукти без лекарско предписание. За информация относно определени продукти в България, моля последвайте този линк 

BG-VIA-28 (07/2022)