Механизъм на действие

Механизъм на действие: комбинация от активни вещества с различен механизъм на действие за ефективно понижаване на общия холестерол и LDL-C3

Видео:

Статините са конкурентни инхибитори на HMG CoA редуктазата в хепатоцитите – ограничаващ скоростта ензим, който превръща 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А до мевалонат, прекурсор на холестерола. Така статините намаляват синтеза на холестерол в черния дроб.1,2

Езетимиб инхибира чревната абсорбция на холестерол и свързаните с него растителни стероли чрез NPC1L1 – чревен холестеролов транспортен протеин, който е отговорен за обратното поемане в тънките черва на холестерол и фитостероли.3,4

Механизъм на действие

Адаптирано по: Davies JT, et al. 20161 и Betters JL, Yu L. 20103

HMG CoA, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A: 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А

NPC1L1, Niemann-Pick C1-Like 1: Niemann-Pick-C1-подобен 1

BG-VIA-36 (08/2023)

Референции:

  1. Davies JT, et al. Current and Emerging Uses of Statins in Clinical Therapeutics: A Review. Lipid Insights. 2016;9:13-29.
  2. Catapano AL, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016;37(39):2999-3058.
  3. Betters JL, Yu L. NPC1L1 and Cholesterol Transport. FEBS Lett. 2010;584(13):2740-7.
  4. Toth PP, et al. Update on the Efficacy and Safety of Combination Ezetimibe Plus Statin Therapy. Clin Lipidol. 2010;5(5):655 684.

Терапевтични показания

Терапевтични показания нa Norvasc®

Norvasc® е показан за лечение на хипертония, хронична стабилна стенокардия и ангина на Prinzmetal

Терапевтични показания

Терапевтични показания на Sortis®

Сортис- лечение на хиперлипидемия и профилактика на сърдечно-съдово заболяване при възрастни

Въведение и Наследство

Кардиология

Сърдечно-съдовите заболявания: трънливият път от рисковите фактори до органната недостатъчност