Терапевтични показания

Duspatalin® е мускулотропно спазмолитично лекарствено средство, което съдържа мебеверинов хидрохлорид и се предлага като 135 mg обвити таблетки и 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване.

Duspatalin® е показан за:

 • Симптоматично лечение на коремни болки и спазми, смущения в червата и чревен дискомфорт, свързани със синдром на раздразненото черво.
 • Лечение на стомашно-чревни спазми, предизвикани от органични заболявания.

Indications

BG-VIA-12 (07/2022)

Механизъм на действие

Duspatalin® (мебеверин) е мускулотропно спазмолитично средство с директно действие върху гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, който води до нормализиране на мотилитета на черватa, без да влияе върху нормалния мотилитет. Липсват системните странични ефекти, наблюдавани при типичните антихолинергици.

Точният механизъм на действие не е известен, но множество механизми могат да допринесат за локалния ефект на мебеверин върху стомашно-чревния тракт. Тези механизми включват:

 • намаляване пропускливостта на йонните канали;
 • блокиране на обратното захващане на норадреналин;
 • локален анестетичен ефект;
 • промени в абсорбцията на вода.

Чрез тези механизми мебеверин оказва спазмолитични ефекти, които водят до нормализиране на мотилитета на червата, без да упражнява трайна релаксация на гладкомускулните клетки в стомашно-чревния тракт (т.нар. хипотония).

Mode of Action Picture 2

Адаптирано по: Den Hertog A, Van den Akker J.19871,2

Фигура 1: Механизъм на действие на Duspatalin®

BG-VIA-12 (07/2022)

Референции:

 1. Den Hertog A, Van den Akker J. Modification of alpha 1-receptor-operated channels by mebeverine in smooth muscle cells of guinea-pig taenia caeci. Eur J Pharmacol. 1987;138(3):367-74.
 2. Den Hertog A, Van den Akker J. The action of mebeverine and metabolites on mammalian non-myelinated nerve fibres. Eur J Pharmacol. 1987;139(3):353-5.

Ефикасност, Профил на безопасност и поносимост

Duspatalin® подобрява оценката за коремна болка/дискомфорт при пациенти със СРЧ1

Efficacy, Safety and Tolerability Picture 3

Адаптирано по: Huo X, et. al.20141

Фигура 1: Клинично подобрение на коремната болка/дискомфорт при лечение на синдром на раздразненото черво с Duspatalin®.

Проспективно, обсервационно, кохортно проучване, което включва 134 пациенти от Полша (≥ 18 годишна възраст) със СРЧ на лечение с Duspatalin® 200 mg два пъти дневно
СРЧ – синдром на раздразненото черво

Duspatalin® подобрява качеството на живот на пациенти със СРЧ1

Efficacy, Safety and Tolerability Picture

Адаптирано по: Huo X, et. al.20141

Фигура 2: Клинично подобрение в общата оценка за качеството на живот (IBS-QOL Total Score) при лечение на синдром на раздразненото черво с Duspatalin®.

Проспективно, обсервационно, кохортно проучване, което включва 134 пациенти от Полша (≥ 18 годишна възраст) със СРЧ на лечение с Duspatalin® 200 mg два пъти дневно

 

Противопоказания:

Duspatalin® е противопоказан при пациенти, които са свръхчувствителни към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба:

 • Тъй като Дуспаталин 135 mg обвити таблетки съдържа лактоза, пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.
 • Тъй като Дуспаталин 135 mg обвити таблетки съдържа захароза, пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
 • Duspatalin® не се препоръчва повреме на бременност. Duspatalin® не трябва да се прилага по време на кърмене.

BG-VIA-12 (07/2022)

Референции:

 1. Huo X, et al. Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS), Assessed Using the IBS–Quality of Life (IBS-QOL) Measure After 4 and 8 Weeks of Treatment with Mebeverine Hydrochloride or Pinaverium Bromide: Results of an International Prospective Observational Cohort Study in Poland, Egypt, Mexico and China. Clin Drug Investig. 2014;34(11):783-93.

Дозировка и начин на приложение

Дозировка на Duspatalin®

Фигура 1: Duspatalin®

Duspatalin® 135 mg обвити таблетки:

Таблетките трябва да се гълтат с достатъчно количество вода (най-малко 100 ml вода), без да се дъвчат поради неприятния вкус.

 • Възрастни и деца над 10-годишна възраст;
 • Една таблетка три пъти дневно, приблизително 20 минути преди хранене.

Продължителността на лечението не е ограничена. В случай че една или повече дози са пропуснати, пациентът трябва да продължи със следващата, както е предписано. Пропуснатата доза не трябва да се приема като допълнение към редовната доза. Duspatalin® 135 mg обвити таблетки не трябва да се прилага при деца на възраст 10 и по-малко години.

Duspatalin® 200 mg, капсули с удължено освобождаване, твърди:

 • Капсулите трябва да се гълтат с достатъчно количество вода (най-малко 100 ml вода), без да се дъвчат, тъй като покритието им осигурява механизъм на удължено освобождаване.
 • Възрастни и деца над 10-годишна възраст;
 • Една капсула два пъти дневно, сутрин и вечер.

Продължителността на лечението не е ограничена. В случай че една или повече дози са пропуснати, пациентът трябва да продължи със следващата доза, както е предписано. Пропуснатата доза не трябва да се приема в допълнение на редовната доза. Duspatalin® 200 mg капсули с удължено освобождаване не трябва да се прилагат при деца на възраст 10 и по-малко години.

BG-VIA-12 (07/2022)

Кратка продуктова информация

Duspatalin®

Лекарствена форма: 135 mg обвити таблетки; 200 mg капсули с удължено освобождаване, твърди. Количествен и качествен състав: 1 обвита таблетка съдържа 135 mg mebeverine hydrochloride; 1 капсула съдържа 200 mg mebeverine hydrochloride; Показания: При възрастни и деца над 10-годишна възраст - за симптоматично лечение на коремни болки и спазми, смущения в червата и чревен дискомфорт, свързани със синдром на раздразненото черво; лечение на стомашно-чревни спазми, предизвикани от органични заболявания. Дозировка: за перорална употреба; да се приема с достатъчно количество вода (най-малко 100 ml); продължителността на лечението не е ограничена; не се налага адаптиране на дозата при пациенти в старческа възраст и такива с бъбречно и/или чернодробно увреждане; да не се дъвчат; Duspatalin 135 mg - една таблетка 3 пъти дневно приблизително 20 минути преди хранене; Duspatalin 200 mg - една капсула 2 пъти дневно, сутрин и вечер. Противопоказания: свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Взаимодействие с други лекарствени продукти: не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия освен такива с алкохол; липсват взаимодействия между Дуспаталин и алкохол. Фертилитет, бременност и кърмене: не се препоръчва по време на бременност; не трябва да се прилага по време на кърмене; няма клинични данни за влияние върху фертилността при жени и мъже. Нежелани лекарствени реакции: следните НЛР са наблюдавани спонтанно по време на постмаркетинговия период (точната им честотата не може да бъде определена) – уртикария, ангиоедем, едем на лицето, екзантем, свръхчувствителност (анафилактични реакции).

Лекарствен продукт без лекарско предписание!

Рекламният материал е предназначен само за медицински специалисти!

Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Duspatalin®.

За пълна информация: Майлан ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, тел. +359 2 4455 400

Майлан е компания на Viatris

BG-VIA-12 (07/2022)
Уведомление ИАЛ-52945/06.12.2022

Терапевтични показания

Kreon® е показан за лечение на панкреасна екзокринна недостатъчност

Kreon® е показан за лечение на панкреасна екзокринна недостатъчност при деца и възрастни

Терапевтични показания

Duphalac®

Duphalac® при: констипация, медицинска необходимост от меки изпражнения и чернодробна енцефалопатия

Въведение и Наследство

Гастроинтестинален тракт

Viatris разполага с богато портфолио от лекарства за редица гастроентерологични заболявания.