Ръководства за лечение

Хроничен панкреатит (ХП)

В сътрудничество с UEG (United European Gastroenterology), работната група за „Хармонизиране на диагностиката и лечението на хроничен панкреатит в цяла Европа“ (HaPanEU, “Harmonizing diagnosis and treatment of chronic pancreatitis across Europe”) разработва насоки, като използва подход, основан на доказателства.1

Препоръки относно диетата и приема на протеини, мазнини и въглехидрати при пациенти с хроничен панкреатит*1

*КЛАС на препоръките: 1-силна препоръка; 2-слаба препоръка;
качеството на доказателствата: A-високо, B-умерено, C-ниско;
сила на съгласието (силно/слабо)

 • При пациенти с малнутриция се препоръчват чести, малки и високоенергийни хранения (КЛАС 2С, силно съгласие).
 • Препоръчва се хранителна интервенция заедно с панкреасна ензимна заместителна терапия (ПЕЗТ) (КЛАС 2С, силно съгласие).
 • Препоръчва се подходяща оценка на хранителния статус за откриване признаци на малабсорбция (КЛАС 1А, силно съгласие).
 • Подобрен хранителен статус може да се постигне с хранителна оценка и индивидуализирано диетично консултиране от опитен диетолог (КЛАС1В, силно съгласие).
 • Трябва да се избягват ограничения на мазнините в диетата, както и много богати на фибри диети (КЛАС 1С, силно съгласие).
 • Диета с много високо съдържание на фибри се свързва със значително повишение нивото на мазнини във фекалиите (демонстрирано в проучване с 12 пациенти с ХП, сравняващо нормална диета и диета, включваща 75–80 g диетични фибри).
 • Трябва да се обмисли скрининг за дефицит на мастноразтворими витамини (A, D, E и K), цинк и магнезий (КЛАС 2A, умерено съгласие).

 

ПЕЗТ при пациенти с ХП и панкреасна екзокринна недостатъчност (ПЕН)1

Предпочитани средства, съдържащи ензими

Микросфери или минимикросфери с ентерично покритие, с размер < 2 mm са средства на избор за ПЕН. Микро- или минитаблетки с размер от 2,2 – 2,5 mm също могат да бъдат ефективни, въпреки че научните доказателства в контекста на ХП са по-ограничени. Липсват сравнителни клинични изпитвания на различните ензимни продукти (КЛАС 1B, силно съгласие).

Приложение на панкреатични ензими

 • Пероралните панкреатични ензими трябва да се приемат заедно с храненията и заедно със закуските между храненията (КЛАС 1А, силно съгласие).
 • Средствата, съдържащи панкреатични ензими, са ефективни, когато се смесят със стомашното съдържимо (химус). Затова трябва да се приемат с храненията.

Оптимално дозиране на панкреатичните ензими при ПЕН, свързана с ХП

 • Препоръчителната минимална доза липаза е 40 000 – 50 000 PhU за основно хранене и половината от дозата за междинните хранения (КЛАС 1A, силно съгласие).
 • Последните рандомизирани контролирани проучвания демонстрират ефикасност на ПЕЗТ с минимикросфери с ентерично покритие при доза в диапазона от 40 000 – 80 000 PhU липаза на основно хранене и половината от тази доза на междинните хранения.

Препоръчителната минимална доза липаза е 40 000 – 50 000 PhU за основно хранене и половината от дозата за междинните хранения.

 • Препоръчителната първоначална доза липаза е приблизително 10% от дозата на физиологичната липаза, секретирана в дванадесетопръстника в отговор на хранене.

Гледайте видеоклипа, за да се запознаете с ръководството на UEG, базирано на доказателства, за диагностика и лечение на ХП.1

“Базирани на доказателства Обединени европейски гастроентерологични насоки за диагностика и лечение на хроничен панкреатит (HaPanEU)”1

Дозировка на Kreon при ПЕН, свързана с рак на панкреаса

Дозата трябва да бъде определена индивидуално според степента на нарушение на храносмилането и съдържанието на мазнини в храната. Необходимата доза при основно хранене е в интервала от 25 000 до 80 000 Ph.Eur.U липаза и половината от индивидуалната доза за закуските между храненията.

Рак на панкреаса

Рак на панкреаса при възрастни: диагностика и лечение (Ръководство на Националния институт за високи постижения в здравеопазването и грижата (NICE, The National Institute for Health and Care Excellence).2

Препоръки, свързани с храненето

Препоръчва се панкреатин с ентерично покритие за пациенти с нерезектабилен рак на панкреаса. Да се обмисли панкреатин с ентерично покритие преди и след резекция на рак на панкреаса.

За пациенти, които са претърпели панкреатодуоденектомия и които имат нормално функциониращи черва, да се предложи ранно ентерално хранене (включително хранене през устата и сонда), а не парентерално хранене.

Изгледайте видеоклипа на Мултидисциплинарния испански консенсус, за да се запознаете с клиничното лечение на пациенти с рак на панкреаса:3

„Мултидисциплинарно консенсусно изявление относно клиничното овладяване на пациенти с рак на панкреаса“3

 

Дозировка на Kreon при други състояния, свързани с панкреасна екзокринна недостатъчност

Дозата трябва да бъде определена индивидуално според степента на нарушение на храносмилането и съдържанието на мазнини в храната. Необходимата доза при основно хранене е в интервала от 25 000 до 80 000 Ph.Eur.U липаза и половината от индивидуалната доза за закуските между храненията.

 

Муковисцидоза

Насоки на Европейското дружество по клинично хранене и метаболизъм – Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене – Европейското дружество по муковисцидоза (ESPEN – ESPGHAN – ECFS) относно храненето при бебета, деца и възрастни с муковисцидоза4

Диетични препоръки за пациенти с муковисцидоза:

 • Висококалорийна диета с високо съдържание на мазнини и добавки с мастноразтворими витамини се счита за стандарт по отношение на хранителната грижа.
 • По-нови проучвания показват, че са необходими препоръки и за повишен прием на протеини, за да се поддържа оптимално телесно тегло и да се подобрят дългосрочните резултати.

Енергийни цели

 • Европейските насоки препоръчват енергийният прием за хора с муковисцидоза да варира от 120 до 150% от енергийните нужди на здравата популация на подобна възраст, пол и телесно тегло. Препоръчва се кърмене за бебетата, диагностицирани с муковисцидоза.

Дозировка на Kreon при деца и възрастни с ПЕН, свързана с муковисцидоза

 • Дозировката трябва да започне с 1000 единици липаза/kg/хранене при деца под 4-годишна възраст и с 500 единици липаза/kg/хранене при деца над 4-годишна възраст. Дозата трябва да се пригоди в зависимост от тежестта на заболяването, контрола на стеатореята и поддържането на добър хранителен статус.
 • Повечето пациенти трябва да останат под или да не превишават 10 000 Ph.Eur.U липаза на килограм телесно тегло на ден или 4000 Ph.Eur.U липаза на грам прием на мазнини.

BG-VIA-14 (07/2022)

Референции:

 1. Löhr JM, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5(2):153–199.
 2. NICE guideline NG85. Pancreatic cancer in adults: diagnosis and management. February 2018. Налично на: https://www.nice.org.uk/guidance/ng85, към 22.07.2022 г.
 3. Martin-Perez E, et al. Multidisciplinary consensus statement on the clinical management of patients with pancreatic cancer. Clin Transl Oncol. 2020;22(11):1963–1975.
 4. Turck D, et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557–7.

Терапевтични показания

Duphalac®

Duphalac® при: констипация, медицинска необходимост от меки изпражнения и чернодробна енцефалопатия

Терапевтични показания

Duspatalin® е показан за симптоматично лечение на симптомите, свързани със синдрома на раздразненото черво

Duspatalin® е показан за симптоматично лечение на коремни болки и спазми, свързани със СРЧ

Въведение и Наследство

Гастроинтестинален тракт

Viatris разполага с богато портфолио от лекарства за редица гастроентерологични заболявания.